Hori Kaiwai - Legend!

kaiwai.jpg

Hori Papangaro Kaiwai

Papā te whaititiri

Hikohiko te uira

Ko Raukura i te rangi e!

 

Kōmingomingo nei te aroha

E kore hoki te roimata e purutia

Ka tukua kia maringi me he wai

Te tohu nui o te aroha

Mōu kai taku rangatira kua riro tītapu!

 

E te manawa whenua o te kī

E te putanga o te kupu

E te whakarāwai i te kōrero
Ka ngaro rā tō momo ki te pō!

 

Kaumatua, Teacher, Colleague, Mentor and Friend

to many staff and hundreds of young men of Raukura

over 19 years from 1996 to 2014

 

Hori Kaiwai – Legend!

Rest in Peace

 

Kāhuirangi ana tēnei ōu i muri nei

Ki te whakatau me anga ki hea?

Nā, mā āu ake kupu mātou e ārahi

Kua titia ki te ngākau

Kua ngata ki te hinengaro

"Mahia te mahi mō Raukura"

Mō te āke āke e Pā e!

 

Chris Grinter, Board, Staff, Old Boys and Students of Rotorua Boys’ High School